Keramik

Der er desværre for tiden lukket for tilgang til Keramikværkstedet. Medlemmer som allerede er på ventelisten, vil dog løbende få besked, når der er plads.

Medlemmer af Kunstværkstederne i Ramløse, kan benytte vores keramikværksted, såfremt der er plads, og man har fået en introduktion til værkstedet. Det er en forudsætning at man har grundlæggende viden om keramik, da vi ikke har undervisning. Vi har vidt forskellig baggrund; men samles om en fælles interesse for arbejde med keramik. Værkstedet (inkl. brænding i vores ovn) er til kreativt arbejde og ikke til produktion. Ligeledes må værkstedet ikke stilles til rådighed for kommercielle aktiviteter.
Værkstedet kan benyttes på alle tidspunkter, såfremt der ikke et andre aktiviteter. Dette vil fremgå af kalenderen, samt oversigten over grupper, som findes på foreningens opslagstavle i atelieret, eller på vores hjemmeside.

Grupper
Ønsker du at være med i en af grupperne, kan du kontakte tovholderen, som kan orienterer om der er plads, og hvad der arbejdes med. (Se hvem der er tovholder på hjemmesiden eller opslag i atelieret.) Der er mulighed at tage initiativ til at lave en ny gruppe på et andet tidspunkt (hverdage mandag -torsdag). I det tilfælde skal bestyrelsens godkendelse indhentes. Herefter vil der blive sørget for det kommer med på oversigten og på hjemmesiden. Grupperne kan være på 4-6 personer.

Materialer
Vi arbejder kun med stentøjsler, som vi hver især medbringer.
Redskaber, cavaletter, glasurer mv er til fælles brug. Dette betales vha. vores fælleskasse, hvor vi betaler 150,00 kr. halvårligt.
Også nye plader mv. til ovnen betales af fælleskassen. Værkstedet kan dog ikke benyttes til udelukkende at få sine ting brændt.
En lille gruppe står for fremstilling af basisglasurerne hvid, transparent og sort. Ud fra disse har det enkelte medlem mulighed for at skabe sine egne farver med universalfarver/stains eller oxider. Vi har derudover et begrænset antal stentøjsglasurer, rakuglasurer samt begitninger, som bliver indkøbt i samarbejde med medlemmerne.
Alle glasurer skal kunne brændes ved 1240 grader. Løbe glasurer må ikke anvendes udvendigt.

I rummet findes:
• En manuel og en elektrisk drejeskive,
• sprøjtekabine,
• kavaletter,
• lerpresse
• gibsplader, kageruller og div. redskaber.
• Arbejdsborde, hvoraf det ene er et hæve-/sænkebord.
Redskaber mv. må ikke fjernes fra værkstedet.

Brænding
Alle keramikting skal mærkes, så vi kan se hvem de tilhøre.
Der er en gruppe frivillige, der står for opfyldning/tømning og igangsætning af ovnen. Du er selv ansvarlig for at hente dine ting efter brænding og sætte dem på den rigtige hylde, alt efter hvor i processen du er.
Vores brændinger sker ved: forglødning 920 grader og glasurbrænding 1240 grader.
Der brændes ca. 1 gang om ugen, hvis der er nok til at fylde ovnen. Der kan dog være aktiviteter, f.eks. kurser hvor der vil blive brændt oftere. Tingene brændes i den rækkefølge, de sættes på hylderne, (med start fra oven) – dog med det forbehold, at så mange som muligt får brændt nogle af deres ting.
Der lægges besked på Facebook, når der er blevet brændt. Er du ikke på Facebook, kontakt brændegruppen, så kan du få en sms.

Arrangementer
I løbet af året afholdes der fælles arrangementer med raku-brænding og ler-croquis. Der vil komme opslag på opslagstavlen og over e-mail.

Comments are closed.